Akompaniament

fot. A. Głuc

Oleg Sznicar (Ukraina/Polska, akompaniator)

Urodził się we Lwowie. Jest absolwentem Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. P. Czajkowskiego. W Polsce mieszka na stałe od 1994 roku. Od 1998 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, jest również zaangażowany w liczne projekty teatru muzycznego w Polsce. Jako kierownik muzyczny i aranżer współpracował m. in. z: PWST w Krakowie, STEN, Krakowską Operą Kameralną oraz Krakowskim Teatrem Muzycznym Variete. Bierze również udział w teatralnych i muzycznych festiwalach w kraju i za granicą. Jako akompaniator pracował  m.in. w Operze Krakowskiej, Europejskiej Akademii Mozartowskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Chórze Polskiego Radia w Krakowie. Od 2009 roku pełni funkcję dyrygenta Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku odznaką Prezydenta Miasta Krakowa ‘’Honoris Gratia’’. Dwukrotnie  otrzymał nagrodę dla najlepszego akompaniatora na międzynarodowym Konkursie ”Singing Mask” w Sankt-Petersburgu w Rosji.

Organizator

Partnerzy