Dla studentów

Przyjazd uczestników Festiwalu na Zamek Książ w Wałbrzychu

Środa 16.08

Wyjazd uczestników Festiwalu

Poniedziałek 28.08

Koszt udziału w Festiwalu wynosi 1500 zł. W ramach tej kwoty pokrywane jest zakwaterowanie uczestników w hotelu na terenie zespołu zamkowego, pełne wyżywienie oraz udział w kursach i warsztatach. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ubezpieczenia. Muzycy zobowiązani są do posiadania własnych pulpitów. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrana grupa ok. 20 studentów muzyków oraz 10 studentów aktorów biorących udział w kursach i warsztatach.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami 31.05.2017 r.  Karty zgłoszenia dostępne są do wypełniania na stronie www Festiwalu:
www.ensemblefestival.org
O wynikach rekrutacji aplikujący zostaną poinformowani mailowo do 11.06.2017 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są wpłacić kwotę 1500 zł do 23.06.2017 r.

Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień

ul. Czerska 18 m.70, 00-732 Warszawa

konto: mbank: 38 1140 1010 0000 5592 8700 1005

tytuł przelewu: wpłata na działalność statutową – udział w projekcie Festiwal Ensemble +imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki


Biuro Festiwalu

Marcin Markowicz
Dyrektor artystyczny
tel. +48 608 055 767

Katarzyna Markowicz
Dyrektor
tel. +48 509 097 580

Anna Biernat
Producent
tel. +48 512 990 877

Anna Lobedan
Koordynatorka warsztatów aktorskich
tel. +48 784 977 724

www.ensemblefestival.org
www.facebook.com/ensemblefestival
E-mail: info@ensemblefestival.org

Organizator

Partnerzy

Patronat medialny

Opieka medialna