20th Ensemble Festival
August 27 - September 03, 2023
Creative Work House – Radziejowice Palace

Classical music concerts
Jazz improvisations
Theater performance

Contact


Organiser

Fundacja Ensemble
ul. Kazimierzowska 83/12
02-546 Warszawa

Festival's Director


Artistic Director


Producer


Music Masterclass Coordinator


Acting Masterclass Coordinator


Public Relations


Festival's Co-Worker


Co-organiser

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
ul. H. Sienkiewicza 4
96-325 Radziejowice
www.palacradziejowice.pl

Warsztaty aktorskie
Skip to content