Karta zgłoszeniowa – Jazz 2021

XVIII Ensemble Festival
1-13.09.2021 r., Zamek Książ i Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Warsztaty Jazzowe

Szefem grupy młodych jazzmanów, studentów szkół muzycznych o profilu jazzowym, będzie wszechstronny, niezwykle ciekawy i inspirujący artysta Marcin Masecki. Podczas szeregu prób pracować oni będą nad różnorodną stylistyką improwizacji, nabiorą umiejętności współpracy w procesie twórczym oraz zachęcani będą do przekraczania granic między gatunkami. Próby w sekcji jazzowej potrwają siedem dni, w trakcie których dobrany zostanie materiał możliwy do publicznej prezentacji. Efekt tej pracy zostanie zaprezentowany w Klubie Montownia w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Do udziału w Festiwalu zapraszamy muzyków jazzowych wszystkich specjalności – wyboru dokona leader Marcin Masecki.

Warsztaty jazzowe odbędą się między 5 a 12 września 2021 r.

(wyjazd 13 września 2021 r.)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.06.2021 r.
O wynikach rekrutacji aplikujący zostaną poinformowani mailowo do 12.07.2021 r.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są wpłacić kwotę 1400 zł do 02.08.2021 r.

Dane zgłaszającego:


  CV dołączyć do Karty Zgłoszenia

  Wklej link/i do filmu/filmów z nagraniem dwóch dowolnych improwizacji.
  Np. zamieść filmy na platformie typu YouTube, Vimeo itp. lub załaduj filmy na darmowy serwer typu Wetransfer.com, Google Drive, Dropbox itp., a następnie wklej link do pobrania materiałów w okienko poniżej.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby tego zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, przez Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, ul. Czerska 18/70, 00-071 Warszawa.

   

  Organizator

  Mecenasi

  Partnerzy