Karta zgłoszeniowa – Muzycy 2019

XVI Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy 
14-26.08.2019 r., Zamek Książ, Wałbrzych

Kursy Interpretacji Muzyki Kameralnej

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019 r.
O wynikach rekrutacji aplikujący zostaną poinformowani mailowo do 31.05.2019 r.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są wpłacić kwotę 1500 zł do 14.06.2019 r.

Dane zgłaszającegoOrganizator

Mecenasi

Partnerzy