Powrót

Warsztaty Jazzowe!!!

Kursy Interpretacji Muzyki Jazzowej

Szefem grupy młodych jazzmanów, studentów szkół muzycznych o profilu jazzowym, będzie wszechstronny, niezwykle ciekawy i inspirujący artysta Marcin Masecki. Podczas szeregu prób pracować oni będą nad różnorodną stylistyką improwizacji, nabiorą umiejętności współpracy w procesie twórczym oraz zachęcani będą do przekraczania granic między gatunkami. Próby w sekcji jazzowej potrwają siedem dni, w trakcie których dobrany zostanie materiał możliwy do publicznej prezentacji. Efekt tej pracy zostanie zaprezentowany w Klubie Montownia w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Do udziału w Festiwalu zapraszamy muzyków jazzowych wszystkich specjalności – wyboru dokona leader Marcin Masecki.

Warsztaty jazzowe odbędą się między 26 sierpnia a 3 września 2018 r.

 

Organizator

Mecenasi

Partnerzy